A+ A A-

• Ugovor br.04-142522/04

         Obnova i rekonstrukcija zgrade Banovinska 18 Stolac

         Investitor:FMROI Sarajevo                                                                                                  

• Ugovor br. MO/880/OG 143 od 10/2004

        Obnova i rekonstrukcija zgrade Lacina 71,71A,71B,71C,Mostar

        Investitor: IRC Mostar

• Ugovor br. 08-38-14-4192/05

        Obnova i rekonstrukcija Saobraćajne škole u Mostaru

        Investitor: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Sarajevo

• Ugovor br.07-38-14-3394-1/06

        Rekonstrukcija i dogradnja Druge gimnazije u Mostaru-Sjeverni logor

        Investitor:Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Sarajevo

• Ugovor br. 03-36-08-7950-3/07 od 09.07/2007

        Izvođenje radova i popravak puta na relaciji Bašića stanica

        Muhovići u M.Z.Fazlagića kula općina Gacko d=2,8 km

        Investitor:Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbj.-Sarajevo

• Ugovor br. 01-7.1-1150/07 od 29.08/07

        Sanacija pristupnog puta RRS’’Velika Vidova’’

        Investitor:Dioničko Društvo’’BH TELEKOM’’Sarajevo

• Ugovor br.04-36-1-3213-2/07

        Izvođenje radova na izgradnji 16/šesnaest/ objekata na području Grada Mostara i općina Stolac

        Investitor:Federalno ministarstvo ras.os.i izbj.-Sarajevo

• Ugovor br.192-031107-21.03/07

        Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na

        Tehničko-servisnom objektu druge faze benzinske pumpe-Mostar

        Investitor:’’M&T’’d.o.o.Mostar

• Ugovor br.03-36-2-305-2/07 od 20.06/07

        Izvođenje radova na izgradnji niskonaponske

        Elektro mreža’’Trafostanica’’Ključ u naselju Ključ ,Općina-Gacko

        Investitor:FMROI-Sarajevo

• Ugovor br. 165-15.10/2007

        Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektu "Skladište- Europrofil d.o.o. Mostar"

        Investitor:’’EUROPROFIL’’d.o.o.Široki Brijeg                                                                                  

• Ugovor broj:02-25-949/08-10-1 od 30.06.2008.

        Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja u Mostaru” LOT 1 Objekt u ulici Alekse Šantića br.40

        Investitor : Grad Mostar

• Ugovor broj:02-25-949/08-10-20 od 30.06.2008.

         Rekonsrtukcija objekata kolektivnog stanovanja u Mostaru LOT 20 Objekt u ulici Maršala Tita br.177

         Investitor : Grad Mostar

• Ugovor broj:02-25-949/08-10-4 od 30.06.2008.

         Rekonsrtukcija objekata kolektivnog stanovanja u Mostaru LOT 4 Objekt u ulici Alekse Šantića br.64

         Investitor : Grad Mostar

• Ugovor broj 07-23-1394/07 od 02.06.2010 god.

        Vodopad kravice na rijeci Trebižat – izvođenje radova za cestu internog  prometa, šetnice i pristupne rampe

        Investitor: Federalno monistarstvo okoliša i turizma 

•  Ugovor broj:BA-SWM-NCB-522-W-09-3672-1-BOS/MO od 11.05.2009.g.

        Regulacija vodotoka potoka  “Sušica” Uborak

        Investitor : JP “ Deponija “ d.o.o. Mostar

• Ugovor br.BA-PV1-NCB-228-W-08-MROI  od 2008 god.

        Igralište malih sportova Striževo – Drežnica

        Investitor :Grad Mostar i OdRaz Sarajevo

• Ugovor br. PV 003/07 

        Izgradnja By-Pass Sustava (Premosnog Sustava) i pristupnog okna /otvora Neretvanskom rovu,u  području bivšeg rudarskog kopa “Vihovići” kod Mostara

Prekrivanje otpada i ozelenjavanje (sanacija i rekultivacija) u području bivšeg rudarskog kopa Vihovići kod Mostara

        Investitor : Jedinica za implementaciju projekta “Vihovići” Mostar                                       

• Ugovor br.03-36-2-OP-9536-3/2008

        Izgradnja pristupnog puta i sportskog terena Mostar-Sjever

        Investitor:FMROI-Sarajevo

• Ugovor br.03-36-2-304-4/07

        Rekonstrukcija Društvenog doma Baćevići-Grad Mostar

        Investitor:FMROI-Sarajevo    

• Okvirni sporazum br.02-25-644/08-2

        Izgradnja Sportsko –rekreacionog centra “Cim” Mostar

        Investotor : Grad Mostar

• Ugovor broj : 02-29-11567/08-20 od 06.02.2009.

         Rekonstrukcija puta Brkanovo brdo

         Investitor : Grad Mostar

 • Ugovor broj : 01-5455/09 od 12.03.2009.god.

          Izgradnja objekta mehaničarske i bravarske radionice  na adresi Opine bb,Mostar

          Investitor : Javno Preduzeće Elektroprivreda BiH –Sarajevo

• Ugovor broj: BA-PRLZ-NCB-561-W-09-MO OD 18.11.2010 god.

          Izgradnja igrališta za rukomet i mali nogomet , Žlib – Drežnica

          Investitor : Fondacija za održivi razvoj/OdRaz Sarajevo

•   Ugovor broj : BA-SWM-SH-553-W-10-3672-1-BOS/MO od 05.02.2010 god

         Regulacija vodotoka potoka “Sušica” – Izgradnja bućnice,  Pripremni radovi ulazno izlazne zone

         Investitor : JP Deponija Mostar

• Ugovor broj: 03-36-2-314-3/09 od 25.09.2009.god.

        Rekonstrukcija lokalnog puta ,dionica Miljevina-Gornji Budanj, Općina Foča

        Investitor : FMROI Sarajevo

• Ugovor broj:02.-23-1480-10/09 od 23.09.2009.god.

       Sanacija mosta “Bililo”u Gornjem Vakufu-Uskoplju

       Investitor :Općina Gornji Vakuf – Uskoplje

• Ugovor br.BA-CDP-NCB-248-W-05-BOS-3538-SA

        Izgradnja Ambulante u G.Drežnici-Mostar

        Investitor:Fondacija za Održivi razvoj CDP-Sarajevo        

• Ugovor broj :02-25-7573/09-4 od 07.10.2009.god

        Radovi na izgradnji javnog toaleta - na adresi Trg 1.maja u Mostaru

        Investitor : Grad Mostar

• Ugovor broj: 02-23-1437-10/09 od 07.10.2009.god.

        Izvođenje zemljanih , betonskih i armirano betonskih radova sportske dvorane u Gornjem Vakufu – Uskoplju

        Investitor : Općina Gornji Vakuf – Uskoplje

 •   Ugovor br.04-36-1-1540/08

         Izvođenje radova na opravci i izgradnji 10/deset/objekata, Područje općine Mostar

         Investitor : FMROI – Sarajevo

• Ugovor br.04-36-1-1541/08

        Izvođenje radova na opravci i izgradnji 16/šesnaest/objekata, Područije općine Stolac

        Investitor : FMROI – Sarajevo 

• Ugovor br. 04-36-1-UG-1539/08

        Izvođenje radova na opravci i izgradnji 10/deset/objekata, Područje općine Čapljina

        Investitor : FMROI – Sarajevo 

•  Ugovor broj: 04-36-1-2032-2/08 od 10.10.2010.god.

        Rekonstrukcija i izgradnja 12 objekta na području Grada Mostara

        Investitor: FMROI Sarajevo       

• Ugovor broj : 02-25-3821/09-5 od 08.08.2009.god.

        Izgradnja javne rasvjete u naselju Vrapčići

        Investitor : Grad Mostar

• Ugovor broj:03-36-OP-6175-2/07 od 29.10.2009.god

          Sanacija lokalnog makademskog puta ,dionica:

          Kopački –Most-Žuželo-Bučje,Općina Goražde

          Investitor: FMROI Sarajevo

 

•  Ugovor broj : 02-25-14458/09 

          Izvođenje radova na šetnici bare u Mostaru “Nabavka i 

          postavljanje urbanog mobilijara i sprava za rekreaciju na "otvorenom”

•  Ugovor broj : 03-36-2-499-4/09 od 18.11.2009 god.

         Izvođenje radova na obnovi imamske kuće i prostorija MZ Gornja Mahala , Općina Gornji Vakuf – Uskoplje

         Investitor : FMROI Sarajevo

•  Ugovor broj: 04-36-1-1561-3/09 od 03.02.2010.god.

        Rekonstrukcija i izgradnja 5/pet/ objekta u Gradu Mostaru i općina Berkovići

        Investitor: FMROI Sarajevo

• Ugovor broj: 083-08-IT/2010 veza ugovor br.119-21-1167-21/601 od 01.07./10

        Izvođenje zemljanih radova na Izgradnji Autoceste na koridoru 5C, dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Bilješevo-Kakanj

        Glavni  Investitor : JPAutoceste  FBiH

• Ugovor broj: 04-36-1-1536-12/09  od 28.07.2010.god.

        Rekonstrukcija i  izgradnja 4 /četri/ objekta općina Jablanica 

        Investitor: FMROI Sarajevo

• Ugovor broj: 03-36-2-767-4/10  od 28.07.2010.god.

        Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Dubrava, općina Ljubuški

        Investitor: FMROI sarajevo

• Ugovor broj: BA-SSWMP-4540-ICB-001-W-10/MO od 20.08.2010.god.

        Izgradnja ulazno - izlazne zone na Deponiji Uborak u Mostaru

        Investitor: J.P. Deponija d.o.o. Mostar

• Ugovor broj: 02-25-6780/10-10 od 20.09.2010.god.

        Izgradnja objekta Osnovne škole Zalik – I faza

        Investitor: Grad Mostar

• Ugovor broj: 03-36-2-824-3/09 od 21.09.2010.god.

        Izvođenje radova na obnovi objekta “Konak” u Mostaru

        Investitor: FMROI Sarajevo

• Ugovor broj: 02-23-1682/10-2 od 24.09.2010.god.

        Probijanje trase lokalnog puta M5 Barevo- Mlinarice – Vlasinje 

        Investitor: Općina Jajce

• Ugovor broj: BA-PRLZ-NCB-370-W-10-MO  od 05.11.2010.god.

       Izgradnja sportske sale Vrapčići

       Investitor: Fondacija za održivi razvoj OdRaz Sarajevo i Grad Mostar

• Ugovor broj: 03-36-2-1093-4/10  od 03.12.2010.god.

        Izgradnja javne rasvijete u gradskom području – Sjever, Grad Mostar

        Investitor: FMROI sarajevo

• Ugovor broj: M-10-01-02-9.2-166-12/10 od 31.12.2010.god.

        Dogradnja poslovne zgrade Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru

        Investitor: Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

• Ugovor broj: 02-25-10166/10-8 od 15.02.2011.god.

        Rekonstrukcija sportskog igrališta Dračevice

        Investitor: Grad Mostar

• Ugovor broj: 01-23-2933/09-I od 14.03.2011.god.

       Izvođenje radova oblaganje kamenom obalnih zidova korita rijeke Plive 

       u području pragova 7 i 8, kao i djelomično hortikulturno uređenje korita rijeke Plive

       Investitor: Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo

• Ugovor broj: 30-232-32/11 od 04.05.2011.god.

       Izvođenje radova – Regulacija rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu dionica P36 do P40 8 ( km 1+821,96 – 2+039,23)

       Investitor : Agencija za vodno područje rijeke Save

• Ugovor br.733/11 od 25.08.2011.god.

        Izgradnja bolnice za pedijatriju, ginekologiju i neonatalogiju

        Investitor: RMC “Dr.Safet Mujić” Mostar

• Ugovor broj: 02-29-14123/10-7 od 01.10.2011.god.

        Rekonstrukcija dijela lokalnog puta u Gornjem Zaliku

        Investitor: Grad Mostar

• Ugovor broj:243-10-IT/2011 od 17.10.2011.god.

        Izgradnja mosta u naselju Hrasnica, na rijeci Vrbas Općina Gornji Vakuf – Uskoplje

        Investitor : Općina  Gornji Vakuf – Uskoplje

 

 

############################

 

 

·         • Ugovor br. 02-25-14111/10-11 od 12.03.2012. godine

Uređenje partera oko sportske dvorane Sjeverni logor

Investitor: Grad Mostar

 

·         • Ugovor br. 02-378 od 01.11.2012. godine

 Izgradnja autoceste na koridoru Vc, GP Bijača

 Investitor: J.P. Autoceste FBiH

 ·         • Ugovor br. 1156/12 od 15.09.2012. godine

Izvođenje pripremnih i zemljanih radova na autocesti koridora Vc, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Zvirovići – Kravice

Investitor: J.P. Autoceste FBiH

 

·         • Ugovor br. 30-795-10/12 od 08.11.2012. godine

Uređenje korita rijeke Vrbas

Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo

 

·         • Ugovor br. BA-SSWMP-4540-ICB-003-W-12/MO od 20.07.2012. godine

Izgradnja dodatnih objekata ulazno – izlazne zone na deponiji “Uborak” Mostar

 Investitor: J.P. Deponija d.o.o. Mostar

 

·        • Ugovor br. 02-25-11290/12-7 od 20.04.2012. godine

Izvođenje radova na sportskoj dvorani Osnovne škole Zalik u Mostaru

Investitor: Grad Mostar

 

·         • Ugovor br. 02-37/13 od 15.01.2013. godine

Izvođenje radova na vanjskoj i unutrašnjoj odvodnji na graničnom prijelazu Bijača

Investitor: J.P. Autoceste FBiH

  

·         • Ugovor br. 02-100/13 od 26.02.2013. godine

Izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin, poddionica Vlakovo – Lepenica 

Investitor: J.P. Autoceste FBiH

 

·         • Ugovor br. 30-389-12/13 od 20.06.2013. godine

Izvođenje radova uređenja korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu 

Investitor: Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo

 

·         • Ugovor br. 02-29-6931/12-26 od 12.07.2013. godine

Izvođenje radova na objektu Osnovne škole Zalik u Mostaru 

Investitor: Grad Mostar

 

·         • Ugovor br. 03-36-2-41-381-1/12 od 16.08.2013. godine

Izvođenje radova na izgradnji mosta u naselju Mokronoge, općina Tomislavgrad

Investitor: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Sarajevo

 

·         • Ugovor br. 002-2-06/13 od 21.06.2013. godine

Izvođenje radova na izgradnji poslovnog objekta, vlasništvo “Agrom – Em”

Investitor: Agrom – Em d.o.o. Mostar

 

·        • Ugovor br. 02-25-19998/13-7 od 23.12.2013. godine

Izvođenje radova na sadnji nove dendoflore u okviru mostarskog parka “Sjeverni logor”

Investitor: Grad Mostar

 

·         • Ugovor br. 02-25-24004/13-7 od 27.12.2013. godine

Izvođenje radova na objektu Osnovne škole Zalik u Mostaru

Investitor: Grad Mostar

 

·         • Ugovor br. 01-25-314/14 od 11.03.2014. godine

Nabavka građevinsko – zanatskih radova u domenu održavanja telekomunikacione infrastructure – RD Mostar

Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo 

 

·         • Ugovor br. 0104/2/2014 od 10.03.2014. godine

Izvođenje radova na izgradnji poslovnog objekta, vlasništvo “Maccao” d.o.o. Mostar

            Investitor: Maccao d.o.o. Mostar

 

·         • Ugovor br. 02-14-510-6/14 od 12.05.2014. godine

Izvođenje radova na izgradnji industrijske zone u Gornjem Vakufu

            Investitor: Općina Gornji Vakuf – Uskoplje

 

·        • Ugovor br. 21-1/25-10-144-27/14 od 09.06.2014. godine

Izvođenje radova na sanaciji desne obale rijeke Neretve i čišćenje korita na lokalitetu Glavatičevo, općina Konjic

Investitor: Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar

 

·         • Ugovor br. 02-243/14 od 06.05.2014. godine

Izvođenje radova na izgradnji autoceste na koridoru Vc, dionica Svilaj – Odžak

Investitor: J.P. Autoceste FBiH

 

·         • Ugovor br. 02-978/Z-2014 od 30.04.2014. godine

Izvođenje radova na ekološkoj sanaciji sjeverne litice rudarskog kompleksa Vihovići

Investitor: Grad Mostar

 

·         • Ugovor br. 44/14 od 21.07.2014. godine

Izvođenje radova na izgradnji autoceste na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin, poddionica Lepenica – Suhodol

Investitor: J.P. Autoceste FBiH

 

·         • Ugovor br. 03-36-2-3-387-1/14 od 03.09.2014. godine

Sanacija mosta na putu Sadževac – Vecetinska Rijeka – Poplave, općina Osmaci

Investitor: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

 

·        • Ugovor br. 03-36-2-4-390-1/14 od 03.09.2014. godine

Izgradnja kanala za odvodnju vode, MZ Domanovići, općina Čapljina

Investitor: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

 

·         • Ugovor br. 03-36-2-4-230-1/14 od 03.09.2014. godine

Izvođenje radova na asfaltiranju dionice puta Gračanica – Klek, općina Prozor – Rama

Investitor: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

 

·         • Ugovor br. I-25-1058-10/14 od 18.11.2014. godine

Izvođenje radova tekućeg održavanja krovova porodice G. Vukovića u Donjoj Mahali

Investitor: Agencija “Stari Grad” Mostar

 

·        • Ugovor br. 02-25-13790/14-9 od 31.10.2014. godine

Sanacija i opremanje vrtića GP Jug, Jugozapad i Zapad

Investitor: Grad Mostar

 

·         • Ugovor br. 02-25-11375/14-16 od 11.11.2014. godine

Izgradnja I faze Osnovne škole Gnojnice u Mostaru

Investitor: Grad Mostar

 

·         • Ugovor br. 02-25-10285/14-5 od 31.10.2014. godine

Dom kulture Jasenica, rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta

Investitor: Grad Mostar

 

·        • Ugovor br. 30-1026-22/14 od 01.12.2014. godine

Čišćenje korita rijeke Bosne u Žepču 

Investitor: Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo                                                     

 

                                                                                                 

 

 

Pogledajte Galeriju Fotografija

Nema slika

Neki od naših projekata

MT Auto Mostar

Vodopad kravice na rijeci Trebižat

Objekat  kolektivnog stanovanja

Prometna škola

II Gimnazija

Zgrada Banovinska

Izgradnja By-Pass Sustava

Igralište Drežnica

Izgradnja mosta

Hidrogradnja

Brkanovo Brdo

Društveni Dom Baćevići

Autocesta Kakanj

Autocesta Kakanj

Ko je na portalu: 3 gostiju i nema prijavljenih članova

Croatian Arabic English German Turkish
All Rights reserved

Implemented by iDEO

Prijavi se

Log in to your account or Registruj se!

Registruj se

Registracija
ili Odustani